HOGUDO


Jiří Houdek: Příběhy z mé praxe - n2

11.05.2016 22:10

Přišla paní M. C. (35 let), stěžovala si na výrazný tinitus v levém uchu (tinitus = velmi silné, většinou nepřetržité šumění nebo pískání v uších), její subjektivní pocit – velmi silné hučení v levém uchu, v pravém uchu mírnější. Doslova řekla: „Mám pocit, jako kdybych pořád stála vedle vodopádu.“
S těmito potížemi se potýkala necelé dva roky.

Tinitus se u ní výrazně projevil poprvé, když cestovala letadlem, v průběhu dlouhého (devítihodinového) letu. Myslela si, že po výstupu z letadla hučení v uchu pomine, nestalo se tak, hlasité šumění trvalo a sílilo, časem se její potíže s hučením v uších ještě prohlubovaly.
Když se s tinitem marně potýkala asi čtyři měsíce, rozhodla se jít k lékaři. Navštívila celkem tři lékaře ORL – 1 x Ústí nad Labem, 1x Liberec, 1x Praha. Léčila se medikamenty. Zlepšení (podle jejích slov) nezaznamenala.

Z hovoru s paní M. C. jsem vyrozuměl, že několik měsíců před tím, než u ní tinitus náhle propukl se zmíněnou velkou silou, měla značné potíže v sociální rovině. Došlo u ní k rozvodu, který neproběhl úplně klidně, současně přišla o zaměstnání a více jak čtvrt roku si musela hledat nové místo. Klidný nebyl ani její nástup do nového zaměstnání, kde na ní od začátku kladli velké nároky.

Po příchodu do Hogudo Studia a anamnéze, byla provedena na prvním sezení akupresurní masáž soustředěná na body kolem ucha, na čele a na temeni hlavy, poté akupresurní zklidňující masáž, časově cca 2 a půl hodiny. Dále se paní M. C. naučila cviky Želva, Býček a Luk a tětiva. Tyto tři cviky jí byly mnou doporučeny, aby je cvičila každý večer po dobu 28 dnů.
Na druhém sezení (konalo se po třech dnech od prvního) provedena podobná akupresurní masáž, opět soustředěná na body kolem ucha, na čele a na temeni hlavy, poté akupresurní zklidňující masáž. Podle slov paní M. C. došlo k mírnému zlepšení. Doporučil jsem jí minimálně šest akupresurních sezení, vždy s týdenním odstupem.
Na třetí sezení přišla klientka se subjektivním pocitem výrazného zlepšení. Opět provedena akupresurní masáž, opět soustředěná na body kolem ucha, na čele a na temeni hlavy, poté akupresurní zklidňující masáž. Podle jejích slov cvičila všechny tři doporučené cviky svědomitě každý večer. Obdobně probíhala další akupresurní sezení: čtvrté i páté.

Dva dny po páté akupresuře (analogicky stejné body) se ozvala telefonicky a konstatovala úplné vymizení potíží. Klientka se subjektivně cítila zcela zdravá. Šestou akupresurní masáž přesto navštívila a libovala si, že je bez potíží. 

Klientka byla ex post kontaktovaná po půl roce. V současnosti je zcela bez potíží, pouze ve chvílích výjimečného, většinou fyzického vypětí (např. sport, u ní nejčastěji jízda na kole a plavání) se velmi slabý tinitus (hučení v levém uchu) objeví na cca 10 až 15 minut, ale pak sám spontánně odezní. Cviky Želva a Býček (které si oblíbila) cvičí klientka každé ráno. Nutnost další akupresurní masáže nepovažuji u ní za nutnost. Sluch podle jejích slov nyní výrazně zlepšený. Doporučil jsem jí preventivně navštívit jedenkrát za půl roku akupresurní zklidňující masáž. 

—————

Zpět