HOGUDO


Odkud pochází hogudo?

02.03.2010 22:30

 

HOGUDO  -  léčebná metoda z pohoří Tjan Šan je založená do značné míry na SPECIFICKÝCH POHYBECH A CVICÍCH, na vnitřním, duševním uvolnění (to vždy na začátku cvičební sestavy) a také na samomasážích a dalších pro jedince snadno dostupných technikách. Metoda, často nazývaná jako metoda hogudo, zaznamenává v poslední době významné, někdy až překvapující výsledky při léčení nejenom v její „rodné“ oblasti na hranicích Kyrgyzstánu, Kazachstánu a Číny, ale i na evropském kontinentu. 

Cviky hogudo zlepšují zdravotní stav člověka komplexně, souhrnně. Počítá se zde s tím, že je třeba porovnat vzniklou chorobu s momentálním psychickým stavem nemocného, s jeho eventuálními psychickými traumaty, s jeho dědičnými dispozicemi, s jeho charakterem…

Tělo člověka je velice složitý mechanismus, který má ale do vínku vložené základní samoléčebné mechanismy. Jenže my jsme si je – díky vyspělé civilizaci, pokročilé chemii, farmakologii i elektronice – sami tak nějak upozadili někam daleko, možná už téměř do nenávratna. Tato samoregulace, kterou řídí ten nejlepší lékař ze všech – sama příroda – má dvě neocenitelné výhody. Za prvé: nikdy se nesplete, nikdy nestanoví špatnou diagnózu. Za druhé: když třeba náhodou z nějakých záhadných důvodů nepomůže, nebo pomůže jen málo, nikdy neuškodí. Cviky, ale i masér, pracující podle metody hogudo, dokáže tento samoléčebný mechanismus ve vašem těle probudit, aktivizovat a uvést do chodu, nastartovat cestu ke zdraví.

Meditativní terapie hogudo, kterou praktikují Mistři léčitelé v pohoří Tjan Šan už dávno, umožňuje návrat k těmto latentně v nás dřímajícím možnostem. Děje se tak hlavně s pomocí jednoduchých cviků, masáží, které používají i relaxační a uvolňující techniky, které jsou velmi příjemné. Velký vliv má samozřejmě také psychická relaxace, která s tímto meditativním cvičením a masážemi vždy jde ruku v ruce.

Hogudo je sice poměrně pomalý postup, který ale po určité době přináší velmi slušné, později – s pravidelným opakováním cvičení i masáží – dokonce i výborné výsledky, co se týče zlepšení celkového zdraví.

Hogudo obsahuje 27 druhů meditativních terapeutických cviků. Každý cvik má svůj vlastní název (většinou jsou to názvy zvířat nebo přírodních jevů). Běžné chronické nemoci se tímto způsobem dají vyléčit v průběhu tří až čtyř měsíců. Jsou zaznamenány i případy, kdy metodou hogudo Mistři z himálajských hor úspěšně vyléčili řadu lidí nemocných opravdu velmi vážně.

Pro více informací…

Chcete-li se dozvědět o této metodě podrobnější informace, na internetu je k dispozici blog hogudo-cviky.blogspot.cz. O hogudo psaly v poslední době také časopisy PŘEKVAPENÍ, MEDUŇKA, SVĚT ŽENY, MOJE ZDRAVÍ a internetové časopisy www.dokonalazena.czwww.zena-in.cz  .

—————

Zpět