HOGUDO


Obchodní podmínky

 

Zálohy na kurzy a semináře

Je-li v informaci o konání semináře uvedeno, že je požadována záloha, je třeba pro definitivní rezervování místa na semináři tuto zálohu zaplatit v požadované výši. Zaplatit lze převodem na bankovní konto 0241383364, kód banky 0300 (ČSOB). Pro identifikaci platby je potřebné uvést konkrétní variabilní symbol (najdete ho v informaci o konání semináře).

Rozhodne-li se účastník (účastnice), že chce rezervaci zrušit, může tak učinit. Pokud svoji rezervaci zruší 6 a více dní přede dnem konání semináře, bude mu záloha vrácena (s odečtením manipulačního poplatku, který činí 30,- Kč). Pokud bude rezervace zrušena 5 a méně dní před termínem konání semináře, popřípadě pokud se účastník na seminář bez jakéhokoliv upozornění nedostaví, záloha je nevratná. 

Ve výjimečných případech (náhlá a vážná nemoc potvrzená lékařem, události ovlivněné vyšší mocí - jako záplavy, povodně, sněhová kalamita, nečekaný kolaps dopravy způsobující dlouhotrvající a naprostou neprůjezdnost silnic či tratí apod.) lze se telefonicky nebo e-mailem domluvit na převedení zálohy na jiný termín jindy konaného kurzu. Toto převedení zálohy lze však učinit pouze jednou.

 

KONTAKTY NA E-SHOP A SEMINÁŘE HOGUDO:

e-mail: hogudo.zdravi@gmail.com

mobilní telefon: 732 470 912